Pravna izjava o odricanju odgovornosti

Informacije koje se nalaze na ovoj stranici, i na svim ostalim našim brošurama kao i na naljepnicama naših produkata služe samo u svrhu informisanja. Ovi produkti i informacije nemaju karakter, namjeru i ne služe da dijagnosticiraju, tretiraju, liječe ili preveniraju stanje ili bolest.

Ove informacije nemaju karakter, namjeru biti i nisu zamjena za savjet Vašeg doktora. Za bilo kakve promjene u ishrani, u vježbama ili uzimanju dodataka ishrani trebate se prvo savjetovati sa Vašim doktorom.

Ne prestajte uzimati lijekove bez predhodnog konsultiranja Vašeg doktora.

Produkti na ovoj stranici i u našim katalozima nisu evaluirani od strane američkog FDA (Food and Drug Administration – Američka udruga za hranu i lijekove) . Niti od evropske EFSA (Europian Food Safety Authority – Evropska Agencija za sigurnost hrane).

Zadržavamo pravo mogućih štamparskih i gramatičkih greški.